പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 26 July 2018

SSLC PHYSICS - CHAPTER 3- ELECTROMAGNETIC INDUCTION - VIDEO LESSONS BY SHAHARBAN TEACHER

SSLC Physics ലെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന 3ാംപാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  4 വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  GHSS Perassannur(Malappuram Dt) ലെ PHYSICAL SCIENCE അധ്യാപിക ശ്രീമതി  Shaharban .  Shaharban ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം
https://youtu.be/ph7LkQdRH-A  
ഫ്ളെമിങിന്‍റെ വലതു കൈ നിയമം
https://youtu.be/rry2VV3OlRc
AC Generator
https://youtu.be/BFzNk73w6GQ  
Transformer  
https://youtu.be/5eGi7Hs1_y0  
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം

ഫ്ളെമിങിന്‍റെ വലതു കൈ നിയമം
AC Generator

Transformer

No comments: