2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 August 2018

STANDARD 10 - SOCIAL - CHAPTER 4 -CULTURE AND NATIONALISM - LECTURE NOTES (ENG MEDIUM)- LIJOICE BABU

Sri Lijoice  Babu; HSA (S.S),  St.Augustine HSS Kuttanellur is sharing with us a short note based on the Social Science Lesson "Culture and Nationalism" of chapter 4. Hope this will help the students.We, the Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Sri Lijoice Sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SHORT NOTES BASED ON THE LESSON - CULTURE AND NATIONALISM - CHAPTER 5 - SOCIAL SCIENCE

No comments: