Friday, 9 November 2018

"SRADHA" - HS,UP & LP MODULE

"SRADHA" - HS,UP & LP MODULE
Sl No HS Section      UP Section    LP        Section       
1 Malayalam Malayalam Malayalam
2 English English English
3 Hindi Social Science Science
4 Physics Science Mathematics
5 Biology Mathematics
6 Chemistry

7 Social Science

8 Mathematics


No comments: