2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 November 2018

SSLC MATHS REVISION MODULE 2019 -QUESTIONS BASED ON FIRST THREE CHAPTERS(ENGLISH VERSION) BY JOHN P A

ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ HIBHSS Varappuzha യിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി എ സാര്‍ , തയ്യാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗണിത റിവിഷന്‍ മൊഡ്യൂള്‍ 2019 (English version) ല്‍  ആദ്യത്തെ രണ്ട്  അധ്യായങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി മൊഡ്യൂള്‍ വിപുലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ശ്രീ ജോണ്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.....

CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MATHS REVISION MODULE 2019 (ENG MEDIUM) CONSISTING OF FIRST THREE CHAPTERS.

No comments: