12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 24 November 2018

STANDARD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 7 AND 8 - VIDEO TUTORIALS

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ തൊടുവരകള്‍ എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും ഘനരൂപങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ പാലകാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടി ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ‌എം സാര്‍ .ശ്രീ രാജേഷ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
തൊടുവരകള്‍ 
Maths Std 10 video 1
 Maths Std 10 video 2
 Maths Std 10 video 4
 Maths Std 10 video 5
 Maths Std 10 video 6
 Maths Std 10 video 7
 Maths Std 10 video 8
 Maths Std 10 video 9
 Maths Std 10 video 10
 Maths Std 10 video 11
 Maths Std 10 video 13
 Maths Std 10 video 14
 Maths Std 10 video 15
 Maths Std 10 video 16
 Maths Std 10 video 17
 Maths Std 10 video 18
 Maths Std 10 video 19
 Maths Std 10 video 20
 Maths Std 10 video 21
 Maths Std 10 video 23
 Maths Std 10 video 24
 Maths Std 10 video 25
 Maths Std 10 video 26
 ഘനരൂപങ്ങള്‍
 Maths Std 10 video 27

1 comment:

sajeev said...

cannot see the video