2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 11 December 2018

HINDI TEACHING MANUALS FOR STD 5, 6 & 7 - BASED ON SAMAGRA BY ASOK KUMAR N A

സമഗ്രയെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ 5,6,7 ക്ലാസുകളിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കകുയാണ് ആലപ്പുഴ പെരുമ്പളം ജി.എച്ച്.എസ്. സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാര്‍. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ 5, 6 യൂനിറ്റുകളുടെടീച്ചിംഗ് മാന്വലകളുംആറ്, ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളുടെ 5 -ാം യൂനിറ്റിന്റെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലകളുംഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TEACHING MANUALS

STANDARD 5 

1. कवि का सपना
2.  बूँद का सपना 
3. मनु और बाँसुरी
4. रोती क्यों
STANDARD 6  
1. ज़मीं को जादू आता है
2.मार्च
3.धूप की संदूक़
STANDARD 7
1.तब याद तुम्हारी आती हे
2.आसमान के लिए
3.मेरा जीवन

No comments: