പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 21 January 2019

SSLC REVISION MATERIALS - VIDYAJYOTHI 2019 - ALL SUBJECTS BY DIET TVM

എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് DIET ന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ വിദ്യാജ്യോതി പഠനവിഭവങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷനുകളും ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നിവയുടെ പുതിക്കിയ മലയാളം വേര്‍ഷനുകളും ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്. പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാജ്യോതി പ്രോജെക്ടിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റിനും ഞങ്ങളുെടെ നന്ദിയും കടപ്പപാടും അറിയിക്കുന്നു.
VIDYAJYOTHI 2018 - 2019  ENGLISH VERSIONS AND REVISED MALAYALAM VERSIONS
VIDYAJYOTHI   PHYSICS  - ENGLISH VERSION
VIDYAJYOTHI   CHEMISTRY  - ENGLISH VERSION
VIDYAJYOTHI   BIOLOGY  - ENGLISH VERSION
VIDYAJYOTHI   SOCIAL  - ENGLISH VERSION
VIDYAJYOTHI   MATHS  - ENGLISH VERSION
VIDYAJYOTHI   PHYSICS - MALAYALAM  VERSION(REVISED)
VIDYAJYOTHI   CHEMISTRY  -MALAYALAM VERSION(REVISED)
VIDYAJYOTHI   BIOLOGY  -MALAYALAM VERSION(REVISED)

VIDYAJYOTHI 2017 -2018
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - ENGLISH 2017
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - MATHS 2017
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -SOCIAL I 2017
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -SOCIAL ii 2017

VIDYAJYOTHI ENGLISH - ICT VERSION BY PRAMOD MOORTHI   

No comments: