Friday, 8 March 2019

SSLC BIOLOGY - HOW TO DRAW EAR EASILY - VIDEO CLASS

ചെവിയുടെ ചിത്രം വളരെ രസകരമായും വേഗത്തിലും വരക്കുന്നത് കാണൂ.
SSLC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel ...School Media You tube Channel ന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു

HOW TO DRAW EAR EASILY
More Resources by School Media Channel
SSLC CHEMISTRY CLASS TOPIC : ISOMERISM 
SSLC CHEMISTRY CLASS UNIT :7 ORGANIC CHEMISTRY REACTIONS Topic:1 THERMAL CRACKING.Topic:2 Combustion  SSLC BIOLOGY HOW TO DRAW HUMAN BRAIN EASILY - Video Tutorial   

SSLC MATHS CLASS CHAPTER : SOLIDS (ഘന രൂപങ്ങൾ ) Topic : CONE (വൃത്ത സ്തൂപിക) 
SSLC CHEMISTRY CLASS Topic ORGANIC CHEMISTRY Part-4 Functional group 
SSLC PHYSICS CHAPTER 7 ELECTRONICS Part -3
SSLC PHYSICS CLASS CHAPTER: 7 ELECTRONICS (Malayalam medium) Part-2
SSLC ORGANIC CHEMISTRY PART -3
SSLC ORGANIC CHEMISTRY Part -2
SSLC PHYSICS CLASS Chapter 7 ELECTRONICS AND MODERN TECHNOLOGY (ഇലക്ട്രോണിക്സ് )
SSLC CHEMISTRY CLASS_ Unit :6 ORGANIC CHEMISTRY
SSLC PHYSICS CLASS UNIT _7 ELECTRONICS Part -4 
SSLC CHEMISTRY CLASS CHAPTER 7 :ORGANIC COMPOUND REACTIONS PART -1 SUBSTITUTION REACTION   

No comments: