2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 12 March 2019

SSLC IT EXAM MARCH 2019 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS MAL AND ENG MEDIUM

ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍ സി  ഐ ടി  പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് തുടങ്ങി പത്താം തിയ്യതി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ... ഐ.ടി പരീക്ഷയുടെ   തിയറി , പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍  (മലയാളം ,ഇംഗ്ലീഷ്  മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട്  ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS സ്കൂളിലെ ലെ Little kites  യൂനിറ്റ്. വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലൂടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ സമാഹരിച്ച് ബ്ലോഗുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്ത  Little kites  യൂനിറ്റിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി....
SSLC IT EXAM MARCH 2019 MULTIPLE CHOICE MAL MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 MULTIPLE CHOICE ENG MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 SHORT ANSWER TYPE MAL  MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 SHORT ANSWER TYPE ENG MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 PRACTICAL QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 PRACTICAL QUESTIONS ENG MEDIUM
RELATED POSTS
SSLC IT THEORY  MODEL QUESTIONS MAL MEDIUM(10 SETS) BY RIYAS 
SSLC IT THEORY  MODEL QUESTIONS ENG MEDIUM(10 SETS) BY RIYAS 
SSLC IT THEORY MODEL EXAM MULTIPLE CHIOCE QUESTIONS AND ANSWERS BY NISHAD N M

SSLC IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS, THEORY QUESTIONS, ANSWERS AND SUPPORTING DOCUMENTS BY SUSEEL KLUMAR

No comments: