12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 12 March 2019

SSLC IT EXAM MARCH 2019 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS MAL AND ENG MEDIUM

ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍ സി  ഐ ടി  പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് തുടങ്ങി പത്താം തിയ്യതി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ... ഐ.ടി പരീക്ഷയുടെ   തിയറി , പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍  (മലയാളം ,ഇംഗ്ലീഷ്  മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട്  ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS സ്കൂളിലെ ലെ Little kites  യൂനിറ്റ്. വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലൂടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ സമാഹരിച്ച് ബ്ലോഗുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്ത  Little kites  യൂനിറ്റിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി....
SSLC IT EXAM MARCH 2019 MULTIPLE CHOICE MAL MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 MULTIPLE CHOICE ENG MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 SHORT ANSWER TYPE MAL  MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 SHORT ANSWER TYPE ENG MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 PRACTICAL QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC IT EXAM MARCH 2019 PRACTICAL QUESTIONS ENG MEDIUM
RELATED POSTS
SSLC IT THEORY  MODEL QUESTIONS MAL MEDIUM(10 SETS) BY RIYAS 
SSLC IT THEORY  MODEL QUESTIONS ENG MEDIUM(10 SETS) BY RIYAS 
SSLC IT THEORY MODEL EXAM MULTIPLE CHIOCE QUESTIONS AND ANSWERS BY NISHAD N M

SSLC IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS, THEORY QUESTIONS, ANSWERS AND SUPPORTING DOCUMENTS BY SUSEEL KLUMAR

No comments: