2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 21 March 2019

SSLC MATHEMATICS - CIRCLES AND TANGENTS - VIDEO CLASS FOR A+ SUCCESS

പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗണിത്തില്‍ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പിണങ്ങോട് WOHSS ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ടി.സി സുലൈമാന്‍ സാര്‍. ശ്രീ ടി.സി സുലൈമാന്‍ സാറിനും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന Dj Mission You tube channelനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
വൃത്തങ്ങളും തൊടുവരയും (A+ Sure)Circles and tangents
https://youtu.be/72YdwLI0VI8

 MORE VIDEOS BY DJ MISSION
MATHEMATICS VIDEOS
രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം - അൽജിബ്ര ഉപയോഗിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കാണാം
PHYSICS VIDEOS 

PHYSICS VIDEO LESSON താപം (Heat), Change of state
ഫിസിക്സ് - യൂണിറ്റ് 6 - പ്രാഥമിക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
SELF INDUCTION , MUTUAL INDUCTION
CHEMISTRY VIDEOS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO TUTORIAL BASED ON THE LESSON ELECTROLYSIS
പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം - ഐസോമെറിസം 
Organic Chemistry (IUPAC Naming ) 
പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം - മോള്‍ സങ്കല്‍പനം
Ester പേര് നൽകുന്നത് ഇത്ര ലളിതമോ" വീഡിയോ അവതരണം
SOCIAL VIDEOS
SSLC SOCIAL SCIENCE - PUBLIC ADMINISTRATION 
പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് വിശകലനം -സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ SSLC, 10th Social Science

No comments: