2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 24 March 2019

SSLC SOCIAL SCIENCE II - PROBABLE QUESTIONS FROM CHAPTERS 7, 8 AND 9 - VIDEO

SSLC SS പരീക്ഷയിൽ SS II വിലെ 7, 8, 9 അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാകും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത? .. GVHSS കൽപ്പകഞ്ചേരിയിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ അബ്ദുസ്സലാം സാർ നടത്തുന്ന വിശകലനം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel..
School Media You tube Channel ന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC SOCIAL SCIENCE -2 (GEOGRAPHY)  VIDEO CLASS


MORE SOCIAL VIDEOS

BIOLOGY VIDEOS
SSLC ORGANIC CHEMISTRY Part -2
SSLC CHEMISTRY CLASS Topic ORGANIC CHEMISTRY Part-4 Functional group 


CHAPTER: 7 ELECTRONICS (Malayalam medium) Part-2
SSLC PHYSICS CLASS Topic : Resonance , Forced Vibration , Discharge Lamp etc
CHAPTER 7 ELECTRONICS Part -3  UNIT _7 ELECTRONICS Part -4 

No comments: