2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 2 September 2019

SSLC PHYSICS UNIT 1 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT - VIDEO LESSON BY SCHOOL MEDIA YOU TUBE CHANNEL

പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകരമായ വീഡിയോ ഷേണി ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  School Media You tube channel.School Media Youtube Channel. School Media You tube Channel നും  അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കം  ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
RECENT POSTS BY SCHOOL MEDIA
USS EXAM: ALL THINGS YOU SHOULD KNOW (USS പരീക്ഷ: അറിയേണ്ടതെല്ലാം) 
FOR MORE RESOURCES FROM SCHOOL MEDIA  - CLICK HERE 

No comments: