2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 November 2019

STANDARD 9 BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES - PART II( CHAPTERS 5-7) MAL & ENG MEDIUM BY RASHEED ODAKKAL

Class 9 ബയോളജി part 2 മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം Simplified Notes ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ കൊണ്ടോട്ടി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍. ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD IX BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES  (CHAPTERS 5 -7)MAL. MED
STANDARD IX BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES  (CHAPTERS 5 -7)ENG. MED.
RELATED POSTS
STANDARD IX BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES - MAL MEDIUM 
STANDARD IX BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES - ENG MEDIUM 
RECENT [POSTS BY RASHEED ODAKKAL
SSLC BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES (CHAPTERS  5 TO 8 )-MAL MEDIUM
SSLC BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES (CHAPTERS  5 TO 8 )- ENG MEDIUM  
SSLC BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES (FIRST FOUR CHAPTERS)-MAL MEDIUM
SSLC BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES (FIRST FOUR CHAPTERS)-ENG MEDIUM

STD 8 -BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES BY RASHEED ODAKKAL (MAL MEDIUM)
 STD 8 - BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES BY RASHEED ODAKKAL (ENG MEDIUM)
FOR MORE  RESOURCES FROM RASHEED ODAKKAL- CLICK HERE
FOR MORE BIOLOGY RESOURCES - CLICK HERE  

No comments: