2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 9 December 2019

DISTRICT LEVEL MATHS TALENT SEARCH EXAM 2019 - QUESTION PAPER

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന ഈ വര്‍ഷത്തെ ജില്ലാതല മാത്സ് ടാലന്റ് സേര്‍ച്ച് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേേക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ജവാദ് പി.എന്‍ , MUSLIM GIRLS HSS ERATTUPETTA, KOTTAYAM.
ശ്രീ ജവാദ് സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
DISTRICT LEVEL MATHS TALENT SEARCH EXAM 2019 - QUESTION PAPER
MORE RESOURCES BY JAVAD SIR
NuMATS Exam 2019 -DIET Kottayam  Question Paper + Answer Key
Sub District level Maths Talent Search exam 2019 - Question Paper + Answer Key

No comments: