2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 December 2019

SSLC HINDI SECOND TERM EXAM 2019 - VIDEO CLASS

നാളെ 12/12/19 വ്യാഴം നടക്കുന്ന second term SSLC ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായകരമായ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ നസീര്‍ സാര്‍, School Media You tube channel. 
വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത നസീര്‍ സാറിനും, വീഡിയോ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ  സമീര്‍ സാറിനും
ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC Hindi class | easy Hindi class | Sameer sir
 MORE HINDI RESOURCES
SECOND TERM EXAM 2019 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER STD 10 -SET A 
SECOND TERM EXAM 2019 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER STD 9 -SET A 
SECOND TERM EXAM 2019 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER STD 8 -SET A 
 RECENT POSTS BY SREEJITH SIR
SECOND TERM EXAM 2019 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER  - STD 10 (40 MARKS) SET B 
SECOND TERM EXAM 2019 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER  - STD 9 (40 MARKS) SET B  
SECOND TERM EXAM 2019 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER  - STD 8 (40 MARKS) SET B 
RELATED POST
HINDI SECOND TERM CLASS NOTE STD VIII
HINDI SECOND TERM CLASS NOTE STD IX
HINDI SECOND TERM CLASS NOTE STD X

SMILE HINDI QUESTION POOL BY MUVATTUPUZHA EDN DIST 
SECOND TERM EVALUATION 2016- ANSWER KEY STD 8, 9 AND 10
SECOND TERM EVALUATION 2017 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS STD 8,9,10
SECOND TERM EVALUATION 2018 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY STD 8,9,10
SSLC SECOND TERM EXAM 2018 - HINDI SAMPLE QUESTION PAPER

MUKULAM  HINDI QUESTION PAPER  FEBRUARY 2019(FINAL)
SSLC HINDI - PYRAMID MODEL QUESTIONS  
FOR MORE HINDI RESOURCES - CLICK HERE

No comments: