2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 13 December 2019

SSLC PHYSICS- SECOND TERM EXAM -VIDEO CLASS BASED ON IMPORTANT CHAPTERS

പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി സെക്കന്റ് ടേം പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ 2 സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും വിശകലനവും, പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ അരക്കൊല്ല പരീക്ഷക്കുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം, പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതി പതനം എന്ന പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായുള്ള ലളിതമായ അവതരണം എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍, സയന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ You Tube Channel. ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Tenth chemistry | second term model question paper | previous questions

Tenth physics | unit5 | reflection of light | part1 | SSLC physics | second term
SSLC physics | refraction of light | chapter 4 | munavvir sir

No comments: