2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 13 December 2019

SSLC PHYSICS SECOND TERM SAMPLE QUESTION PAPER BY RAHEES PUKAYOOR

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ  ഫിസിക്സ്‌ അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ മോഡൽ question paper ഷേമി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ റഹീസ്  പുകയൂര്‍, Nibras secondary school moonniyur.
ശ്രീ റഹീസ്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC PHYSICS SECOND TERM SAMPLE QUESTION PAPER MAL MED
SSLC PHYSICS SECOND TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENG MED 

MORE RESOURCES BY RAHEER SIR - CLICK HERE
FOR MORE PHYSICS RESOURCES - CLICK HERE

2 comments:

Unknown said...

Nice model question paper 📄

Anonymous said...

answers please