2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 6 January 2020

PLUS TWO QUICK STUDY NOTES - KAITHANG - BY PATHANAMTHITTA DISTRICT PANCHAYATH

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി പഠന നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ  പഠനവിഭവങ്ങളാണ് കൈത്താങ്ങ്. ഈ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക്  അയച്ചുതന്ന  Thumpamon North GHSS ലെ അശോകന്‍ സാറിനും, Thengamam GHSS ലെ പ്രതാപന്‍  സാറിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Plus Two  English Quick Study Notes
Plus Two Physics Quick Study Notes
Plus Two Chemistry Quick  Study Notes
Plus Two Botany Quick Study Notes
Plus Two  Zoology Quick  Study Notes
Plus Two Mathematics Quick Study Notes
Plus Two History Quick  Study Notes
Plus Two Politics Quick Study Notes
Plus Two Accountancy with C A Quick Study Notes
Plus Two  Economics Quick Study  Notes
Plus Two Geography Quick Study Notes
Plus Two  Business Studies Quick  Study Notes
Plus Two Computer Application(Commerce) Quick Study Notes
Plus Two Computer Science Quick Study Notes
Plus Two Sociology Quick Study Notes

No comments: