Thursday, 12 March 2020

SSLC ENGLISH GRAMMAR - VIDEO CLASS BY FAISAL SIR

വെറും നാല് മിനുട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ സഹായകരമായ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ,െയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ ഫൈസല്‍ സാര്‍, PPTMYHSS Cherur.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയം കചടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
English grammar within minutes

No comments: