Thursday, 12 March 2020

SSLC MATHERMATICS - TRIGNOMETRY - VIDEO CLASS BY ALI PUKAYOOR

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ ത്രികോണമിതി/മേൽ കോൺ പാഠഭാഗത്തിന്‍നിന്ന് 5 മാര്‍ക്കിന്  ചോദിക്കാരുണ്ട്. ഈ പാഠഭാഗത്തില്‍ ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ലളിതമായ വിശകലം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്   ശ്രീ അലി പുകയൂര്‍.
സാറിന് ഞങ്ങളുടഎ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Trigonometry/ത്രികോണമിതി/SSLC

MORE RESOURCES BY ALI PUKAYOOR
വരയുടെ സമവാക്യം/SSLC/maths/Equation of a line - VIDEO
വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം  - VIDEO
മധ്യമം/median/SSLC/സ്ഥിതിവിവരകണക്/Statistics - VIDEO
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEET
CLICK HERE TO SEE VIDEO BASED ON THE CHAPTER - CIRCLES

CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS BASED ON CHAPTER 2 , 7 

No comments: