പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 14 February 2015

MODEL EXAM 2015 ANSWER KEYS

English - by M A Rasack Vellila & Abdul Majeed V, TSS Vadakkangara, Malappuram)
English - By Prashanth P.G , GHSS Kottodi, Kasaragod
English By Johnson T.P

Hindi  By Ravi M. GHSS Kadannapally, Kannur
Chemistry - By Ravi P , Deepa C (Bio vision video blog)
Chemistry(Eng Medium) By P suresh Babu Govt.Model HSS Ambalapuzha
Physics By Physics adhyapakan blog

Biology (English medium)By jeevashastrajalakam blog
Biology(Mal.Medium-Final) By Krishnan A.M GHSS Kottodi

Mathematics by Binoyi Philip GHSS Kottodi 
Social  By Alice Mathew HSA , GHS Vechoor, Vaikam,Kottayam
Model Exam Question Papers 2015 
By Krishnan A.M GHSS Kottodi

2 comments:

Anonymous said...

sir I could'nt find sslc 2014 ict final examination question will you please help me to get it.

Raveendranatha Nayak Sheni said...

Dear anonymous , The questions given as IT Theory questions and Answers SSLC 2014(English Medium) are questions of the final examination 2014