പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 February 2016

SSLC MODEL EXAM 2016 - ANSWER KEYS

HINDI BY RAVI M KADANNAPALLI
ENGLISH BY PRASHANTH P.G, GHSS KOTTODI, KASARAGOD
ENGLISH: Johnson T.P, HSA, CMS HS, Mundiappally
PHYSICS : SASIKUMAR V (H.S.A Phy.Sc.),Sree Vidhya High School ,Eruthenpathy
CHEMISTRY BY NOUSHAD T.K GHSS Mangalpady, Kasaragod
CHEMISTRY
:RAVI P AND DEEPA C HS PERINGODE
BIOLOGY
: Abdurahiman E HSA TSS Vadakkangara ,Malappuram
SOCIAL: Alice Mathew,HSA (SS), Govt. HS Vechoor, Vaikom, Kottayam

SOCIAL:Bindumol P.R, Govt. Girls HSS Vaikom and K.S Deepu, HSS& HSS Brahmamangalam
MATHS:BINOYI PHILIP, GHSS KOTTODI, Kasaragod

No comments: