**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 31 July 2016

ENGLISH TEACHING AID FOR TEACHING GRAMMER BY ENGLISH CLUB TSNMHS KUNDOORKUNNU

ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം  എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്. ഈ ഫയല്‍ അയച്ചു തന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും ഇംഗ്ലീഷ ക്ലബ്ബിനും  ഷേനി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകംനിറഞ്ഞ നന്ദി
Teaching Aid ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

NB: Eng Teaching Aid  എന്ന ഫയല്‍ തുറന്ന് Save As [ഇഷ്ടമുള്ള പേരില്‍‍ .ggb] ചെയ്ത്   ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും അഭികാമ്യം......... അല്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ പിന്നീട് തുറക്കുമ്പോള്‍ കുഴപ്പം കാണിച്ചേയ്ക്കും....

No comments: