**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 29 August 2016

STANDARD 10- HINDI - FIRST TERM MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY (updated with new set Hindi Question Paper)

  ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ നടക്കുകയാണല്ലോ.പത്താം ക്ലാസിലെ ഹിന്ദി പരീക്ഷ ബുധനാഴ്ച നടക്കും.അതിനിടയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയില്‍ പുതിയ പാഠപുസ്തകമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്ക അകറ്റി പരീക്ഷയെ ധൈര്യത്തോടെ സമീപിക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മോഡല്‍ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ്  GHSS PERUMPALAM ലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂളിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

New Question paper set Hindi (40 marks)
Related Posts
HINDI SAMPLE QUESTIONS AND ANSWER BY MADHUSOODANAN PILLAI  

1 comment:

Ashok Kumar said...

thanks sheni school...