പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 September 2016

ENGLISH - RESOURCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS (ACTIVITY BASED)

Mr.Santhosh Kumar A.V ,Teacher of  Udinoor Central A.U.P.S  Kasaragod District has shared with our blog,some Activity based resources related to English Subject (Phrasal Verbs, Notice Writing,Profile writing,and missing words, Figure of speech,and English Tips for HS and HSS)which he received from English group.Sheni blog Team thanks him for sharing these resources.
1.Phrasal Verbs - Activity For HS
2.Figure of Speech
3.Profile Writing -Activity For HS
4.Editing  -Activity For HS
5.Missing words- Activity For HS
6.Notice - Activity For HS
7.English Tips For HS and HSS

1 comment:

Jenny Pot said...

This is my first time pay a visit at here and i am in fact impressed to read all at single place. Visit: STD ONLINE DATING