2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

ICT - PRACTICAL WORKSHEETS - STD VIII AND IX - CHAPTER IV BY HOWLATH TEACHER

8,9 ക്ലാസുകളിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ 4 ാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളുമായി വീണ്ടും ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും സുപരിചിതയായ മണിമൂളി ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍. തിരക്കിനിടയിലും അധ്വാനമേറിയ ഈ ഉദ്യമത്തിന്  സമയം കണ്ടെത്തിയ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും  അറിയിക്കുന്നു..ടീച്ചറുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1.  8ാ ക്ലാസ് ഐ.ടി - നാലാം അധ്യായം - എന്റെ സ്വന്തം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1
2.8ാ ക്ലാസ് ഐ.ടി  - നാലാം അധ്യായം - എന്റെ സ്വന്തം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 2
3. 9ാം ക്ലാസ്  ഐ.ടി  - നാലാം അധ്യായം -പ്രോഗ്രാമിങ് - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1

No comments: