പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

ICT - PRACTICAL WORKSHEETS - STD VIII AND IX - CHAPTER IV BY HOWLATH TEACHER

8,9 ക്ലാസുകളിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ 4 ാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളുമായി വീണ്ടും ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും സുപരിചിതയായ മണിമൂളി ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍. തിരക്കിനിടയിലും അധ്വാനമേറിയ ഈ ഉദ്യമത്തിന്  സമയം കണ്ടെത്തിയ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും  അറിയിക്കുന്നു..ടീച്ചറുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1.  8ാ ക്ലാസ് ഐ.ടി - നാലാം അധ്യായം - എന്റെ സ്വന്തം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1
2.8ാ ക്ലാസ് ഐ.ടി  - നാലാം അധ്യായം - എന്റെ സ്വന്തം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 2
3. 9ാം ക്ലാസ്  ഐ.ടി  - നാലാം അധ്യായം -പ്രോഗ്രാമിങ് - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1

No comments: