സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 13 October 2016

STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE - MALAYALAM VERSION BY NOUSHAD PARAPPANANGADI

പത്താം ക്ലാസിലെ കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗത്തെ പ്രധാന പോയിന്റുകളുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നൗഷാദ് സാര്‍ തയാറാക്കിയ Chemistry Memory Module  -  English Medium ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്  ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ബ്ലോഗ്  വായനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ....അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക്  മൊഴിമാറ്റാന്‍ പല വായനക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു..വായനക്കാരുടെ  ആവശ്യം മാനിച്ച് പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ നൗഷാദ് സര്‍ മെമ്മറി മൊഡ്യൂള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ നൗഷാദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE - MALAYALAM VERSION

RELATED POSTS
STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE - ENGLISH  VERSION
STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE - MALAYALAM  VERSION
STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE -  ENGLISH VERSION 

1 comment:

HSSPERINGODE said...

thank you sir for ur valuable effort to all physical science teachers of kerala.