**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 13 October 2016

STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE - MALAYALAM VERSION BY NOUSHAD PARAPPANANGADI

പത്താം ക്ലാസിലെ കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗത്തെ പ്രധാന പോയിന്റുകളുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നൗഷാദ് സാര്‍ തയാറാക്കിയ Chemistry Memory Module  -  English Medium ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്  ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ബ്ലോഗ്  വായനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ....അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക്  മൊഴിമാറ്റാന്‍ പല വായനക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു..വായനക്കാരുടെ  ആവശ്യം മാനിച്ച് പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ നൗഷാദ് സര്‍ മെമ്മറി മൊഡ്യൂള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ നൗഷാദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE - MALAYALAM VERSION

RELATED POSTS
STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE - ENGLISH  VERSION
STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE - MALAYALAM  VERSION
STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE -  ENGLISH VERSION 

1 comment:

HSSPERINGODE said...

thank you sir for ur valuable effort to all physical science teachers of kerala.