സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 26 October 2016

STANDARD 10 - ICT - ANSWERS TO ICT PRACTICAL SAMPLE QUESTIONS - WEB DESIGNING AND PYTHON PUBLISHED BY IT@SCHOOL PROJECT

ഐ.ടി @ സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി അര്‍ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗില്‍  പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ട് കാണുമല്ലോ.അതിലെ പ്രാക്ടികള്‍ ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് വെബ് ഡിസൈനിങ്, പൈത്തണ്‍ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം.  ഐ.ടി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത്  തീര്‍ച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമാകും .
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ....
  • TO DOWNLOAD ICT PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS -PYTHON AND WEB DESIGINING CLICK HERE

2 comments:

jaleelamayur said...

very useful... congrats...

vidyarangam GHSS Elamkunnapuzha said...

ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റര്‍ ന്‍റെ പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ആന്‍സേഴ്സ് കിട്ടിയാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു