കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 17 May 2017

ജിയോജിബ്രാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങിനെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കാം..?

ജിയോജിബ്രാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്  drawing objects ഉപയോഗിക്കാതെ commands ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങിനെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കാം എന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു GeoGebra Applet ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച്.എസ്സിലെ  ഐ.ടി ക്ലബ്ബ്.  ഐ.ടി ക്ലബ്ബിനും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOGEBRA SCRIPT
CLICK HERE TO DOWNLOAD Example_GGBScript_Tangents_to_Circle.ggb

No comments: