12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 17 May 2017

SIMPLIFIED ICT NOTES FOR TEACHERS TO HANDLE ICT IN CLASS ROOMS

സ്കൂളുകള്‍ ഹൈടെക്ക് ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകര്‍ക്ക്  ഐ. സി.ടി പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു.ക്ലാസ് മുറിയില്‍ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെങ്കില്‍ അവയെ ഓര്‍ത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഐ.സി.ടി  പരിശീലന ക്ലാസില്‍ നമ്മള്‍ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വളരെയേറെ പരിചിതനായ   കൊണ്ടോട്ടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രഷീദ് ഓടക്കല്‍. ശ്രീ രഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SIMPLIFIED ICT NOTES FOR TEACHERS TO HANDLE ICT IN CLASS ROOM SITUATIONS

1 comment:

azhar rahman said...

Thank for your valuable and useful work