കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 18 September 2017

BIOLOGY CROSS WORD PUZZLE(MAL) - USING THE OBJECTIVE TYPE QUESTIONS FROM CHAPTER 3

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുലമന്തോള്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ വിശ്വാനന്ദ കുമാര്‍ സാര്‍  പത്താം  ക്ലാസ്സ് ബയോളജിയിലെ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യാങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച്  തയ്യാറാക്കിയ പദപ്രശ്നം പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ട് കാണുമല്ലോ. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ബയോളജി മൂന്നാം അധ്യാത്തിലെ ഓബ്‌ജക്ടീവ് ടൈപ്പ്  ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പദപ്രശ്നം ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാനന്ദ മാഷ്. വ്യത്യസ്തമായ  മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപാധി തയ്യാറാക്കി മൂല്യ നിർണ്ണയം രസകരമാക്കി മാറ്റിയ ശ്രീ വിശ്വാനന്ദ കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY CROSS WORD PUZZLE BASED ON CHAPTER 3
RELATED POSTS
PUZZLE BASED ON THE CHAPTER 1 AND 2 CLICK HERE 

No comments: