കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 18 September 2017

SSLC ICT WORKSHEETS - ENGLISH MEDIUM(20 NUMBERS) BY RASHEED ODAKKAL

പത്താം ക്ലാസ് ഐ .സി. റ്റി (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് മലപ്പറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി ജി.വി.എ​ച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സര്‍ . ഇവ അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടും.മലയാളം മീഡിയം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ പല ബ്ലോഗുകളിലും ലഭ്യമാണെങ്കിലും  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്  ഇത് ആദ്യമായാണ് .വളരെ വിലപ്പെട്ട 20 വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ഇതില്‍ റഷീദ് സര്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT ENGLISH MEDIUM WORKSHEETS

No comments: