കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 19 September 2017

KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - SOCIAL SCIENCE QUIZ SAMPLE QUESTIONS PAPERS - LP_UP_HS

കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റ് മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ (എല്‍.പി, യു.പി, എച്ച്. എസ് വിഭാഗം ) പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. റെവന്യൂ തല മത്സരത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്  കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മൂടംബയല്‍ ജി.എച്ച് എസ്സിലെ ശ്രീ സുരേഷ് സര്‍.ശ്രീ സു രേഷ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  - SOCIAL SCIENCE QUIZ QUESTIONS LP/UP/HS QUESTION PAPER (REVENUE DIST LEVEL)

No comments: