12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 19 September 2017

KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - SOCIAL SCIENCE QUIZ SAMPLE QUESTIONS PAPERS - LP_UP_HS

കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റ് മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ (എല്‍.പി, യു.പി, എച്ച്. എസ് വിഭാഗം ) പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. റെവന്യൂ തല മത്സരത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്  കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മൂടംബയല്‍ ജി.എച്ച് എസ്സിലെ ശ്രീ സുരേഷ് സര്‍.ശ്രീ സു രേഷ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  - SOCIAL SCIENCE QUIZ QUESTIONS LP/UP/HS QUESTION PAPER (REVENUE DIST LEVEL)

No comments: