2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 September 2017

SCIENCE QUIZ 2017 - SCHOOL LEVEL QUESTION PAPERS - LP_UP_HS_HSS

2017 ലെ സ്കൂള്‍ തല സയന്‍സ് ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ (2016)ഉപജില്ലാ തല, സ്കൂള്‍ തല സയന്‍സ് ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉപജില്ലാതല, സ്കൂള്‍ തല ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചു തന്ന GHS PERDALA, BADIADKA യിലെ അധ്യാപകനും കമ്പള ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയും ആയ ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017 - HSS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017  - HS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017  - UP
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017 - LP
SCHOOL LEVEL  SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 HSS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 UP
SCHOOL LEVEL  SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 LPSUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HSS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - UP
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - LP

FOR MORE QUESTIONS PAPERS CLICK ON THE LINK GIVEN BELOW
KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2014 AND 2015 AND SCIENCE TALENT SEARCH EXAM QUESTION PAPER

No comments: