2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 September 2017

SCIENCE QUIZ 2017 - SCHOOL LEVEL QUESTION PAPERS - LP_UP_HS_HSS

2017 ലെ സ്കൂള്‍ തല സയന്‍സ് ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ (2016)ഉപജില്ലാ തല, സ്കൂള്‍ തല സയന്‍സ് ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉപജില്ലാതല, സ്കൂള്‍ തല ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചു തന്ന GHS PERDALA, BADIADKA യിലെ അധ്യാപകനും കമ്പള ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയും ആയ ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017 - HSS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017  - HS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017  - UP
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017 - LP
SCHOOL LEVEL  SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 HSS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 UP
SCHOOL LEVEL  SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 LPSUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HSS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - UP
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - LP

FOR MORE QUESTIONS PAPERS CLICK ON THE LINK GIVEN BELOW
KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2014 AND 2015 AND SCIENCE TALENT SEARCH EXAM QUESTION PAPER

No comments: