സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 13 September 2017

SSLC ICT - CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - THEORY NOTE

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാം അധ്യായത്തിലെ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ , പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് എന്നിവ ഈ ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.ഇപ്പോളിതാ ഐ.ടി നാലാം അധ്യായത്തിലെ തിയറി  നോട്ട്  പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സി.കെ.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണിമൂളി സ്കൂളിലെ ശ്രീമതി ഹൗലത്ത്  ടീച്ചര്‍ .ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
IT THEORY NOTES STD 10 - CHAPTER 4
MORE RESOURCES BY HOWLATH K
IT THEORY NOTES STD 10 -CHAPTER 3
IT THEORY NOTES STD 10 -CHAPTER 2
IT THEORY NOTES STD 10 -CHAPTER 1

1 comment:

Anonymous said...

വളരെ സഹായകരമായ നോട്ടുകൾ. നന്ദി ടീച്ചർ