2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

SSLC PHYSICS -PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER 5 - HEAT

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  അഞ്ചാം അധ്യായം താപം എന്ന പാഠഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT MATERIAL BASED ON  PHYSICS - CHAPTER 5 HEAT
(PRESENTATION)
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT MATERIAL BASED ON  PHYSICS - CHAPTER 5 HEAT
(PDF) 

FOR MORE RESOURCES BY RAVI  CLICK HERE

No comments: