സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

SSLC PHYSICS -PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER 5 - HEAT

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  അഞ്ചാം അധ്യായം താപം എന്ന പാഠഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT MATERIAL BASED ON  PHYSICS - CHAPTER 5 HEAT
(PRESENTATION)
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT MATERIAL BASED ON  PHYSICS - CHAPTER 5 HEAT
(PDF) 

FOR MORE RESOURCES BY RAVI  CLICK HERE

No comments: