12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 8 October 2017

UBUNTU BASED PDF TO LIBRE OFFICE WRITER FILE CONVERTER SOFTWARE

 കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍ എം.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ  HTML ഫയലിനെ pdf ഫയലാക്കി  മാറ്റുന്ന  സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ.ഇപ്പോഴിതാ English ഭാഷയിലുള്ള  pdf ഫയലിനെ ഒറ്റ ക്ലിക്കില്‍ libre office File ആയി മാറ്റുന്ന  ഒരു ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍  തയ്യാറാക്കി  വീണ്ടും ഷേണി  ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരുക്കുകയാണ് പ്രമോദ് സാര്‍.ഈ സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച്
Image അല്ലാത്ത,scanned copy അല്ലാത്ത, English ഭാഷയിലുള്ള pdf ഫയലുകളെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ ലിബര്‍ ഓഫീസ് ഫയലായി മാറ്റുവാന്‍ സാധിക്കും.അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ സോഫ്ട്‌ട്‌വെയര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
To Install This Software
 Download the softwares by clicking on the links given below..
CLICK HERE TO DOWNLOAD pramodspoppler.deb
CLICK HERE TO DOWNLOAD gampdf2text_0.0-1_all.deb
 Try to install the pramodspoppler.deb file at first. if you get an error message like this,

Then no need of installing this file. close the error message window.. because Your  OS has been already installed with those library files.
Now install gampdf2text_0.0-1_all.deb file .
Run the Software by clicking
Application - Office - GAMPDF2Text

Click on the image that appears.
click on browse the pdf  button and open the pdf file that you wish to convert.

1 comment:

sree said...

Thanks a lot sir....