12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 21 November 2017

SSLC MID TERM IT PRACTICAL EXAM 2017 - QUESTIONS AND ANSWERS

 പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും(പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍)പോസ്റ്റു ചെയ്യുകയാണ്.കുട്ടികള്‍ക്ക്  പ്രാക്ടികല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പരിശീലിക്കാനും സ്വയം വിലയിരുത്താനും ഈ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉപകരിക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.ഉത്തരങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതമായ രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കി  സഹകരിച്ച  തലശ്ശേരി മുബാറക്ക് ഹയര്‍ സെകണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ എന്‍.എം നിഷാദ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD X IT PRACTICAL QUESTIONS 2017  AND ANSWERS
CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPPORTING DOCUMENTS(EXAM DOCUMENTS)

2 comments:

mathew said...

congrats to your hard work sir

Anonymous said...

Fabulous work.could you please update theory answers too sir