സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 November 2017

STANDARD 10 - PHYSICS - CHAPTER 6 - COLORS OF LIGHT - PRESENTATION BY EBRAHIM V A

പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് ആറാം അധ്യായത്തിലെ അതാര്യവസ്തുവിന്റെ നിറം എന്നപാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു  പ്രസന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്കുകയാണ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ എറണാകുളം സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വി.എ ഇബ്രാഹിം സര്‍.
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION - COLORS OF LIGHT (ODP)
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION - COLORS OF LIGHT (PDF)
FOR MORE RESOURCES BY EBRAHIM V.A - CLICK HERE

No comments: