സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 8 December 2017

STANDARD 9 - CHEMISTRY - CHAPT 5- ACIDS , ALKALIES AND SALTS - QUESTIONS AND ANSWERS

എറണാകുളം സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും നമുക്ക് സുപരിചിതനുമായ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷീക പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന 9 -ാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി രസതന്ത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ  ഏതാനും പരിശീലനചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ  ഉത്തരങ്ങളും (Malayalam  Medium) കഴിഞ്ഞദിവസം ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ്  ചെയ്തിരുന്നു. ഇവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍ ഇത്തവണ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന്റെ എളിയസേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരില്‍നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടൂീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. Chapter.5. Acids,Alkalies&Salts (Questions & ans)
2.
Chapter.5. Acids,Alkalies&Salts (Questions only)
RELATED POSTS
1.രസതന്ത്രം_ക്ലാസ് 9_Ch5ആസിഡുകള്‍__ആല്‍ക്കലികള്‍__ലവണങ്ങള്‍_ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രം   
2. രസതന്ത്രം_ക്ലാസ് 9_Ch5ആസിഡുകള്‍__ആല്‍ക്കലികള്‍__ലവണങ്ങള്‍_ക്ലാസ് നോട്ട്_ചോദ്യങ്ങള്‍_ഉത്തരങ്ങള്‍
കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

No comments: