നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഹര്‍ത്താല്‍ ..സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഹൈസ്കൂള്‍ പരീക്ഷകള്‍ 21ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി/VHSE പരീക്ഷകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

STANDARD 9 - ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES FROM UNIT 5 - PROSE LESSONS

Mrs.Leena V ; HSA(English),GHSS Kodungallur is sharing with us a few possible discourses Std 9 English Unit 5 ,Prose lessons.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Leena teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON UNIT 5 -ENGLISH  PROSE LESSONS 
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL FOR UNIT 5 - ENGLISH , STD 9
OTHER RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: