സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 24 February 2018

SSLC IT EXAM 2018 - EXAMP TIPS BY VISWANANDA KUMAR

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി പരീക്ഷ തുടരുകയാണല്ലോ. ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള എക്സാം ടിപ്സ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുലമന്തോള്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വിശ്വാനന്ദ കുമാര്‍. ശ്രീ വിശ്വന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT EXAM TIPS BY VISWAN PULAMANTHOLE

RELATED POSTS
IT ALL IN ONE POST 2018  - WORKSHEETS, THEORY NOTES, PRACTICAL NOTES

No comments: