2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 14 March 2018

SSLC PHYSICS - MODEL QUESTIONS 2018 BY SULAIMAN T C

പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയപ്രഭാതത്തില്‍ പിണങ്ങോട് WOHSS ലെ ശ്രീ ടി.സി സുലൈമാന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ചില ഫിസിക്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.അതിന്റെ പി.ഡി.എഫ് ഫയല്‍,  ശ്രീ സുലൈമാന്‍ സാര്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്.ശ്രീ സുലൈമാന്‍ സാറിന് ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കട്പപാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS MODEL QUESTIONS BY SULAIMAN T C.

No comments: