2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 14 March 2018

SSLC PHYSICS - MODEL QUESTIONS 2018 BY SULAIMAN T C

പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയപ്രഭാതത്തില്‍ പിണങ്ങോട് WOHSS ലെ ശ്രീ ടി.സി സുലൈമാന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ചില ഫിസിക്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.അതിന്റെ പി.ഡി.എഫ് ഫയല്‍,  ശ്രീ സുലൈമാന്‍ സാര്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്.ശ്രീ സുലൈമാന്‍ സാറിന് ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കട്പപാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS MODEL QUESTIONS BY SULAIMAN T C.

No comments: