സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 March 2018

VIDYA PRABHATHAM - SSLC ENGLISH LEARNING TIPS BY JAMSHEER ATHEKKADAN

ചോദ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പഠിക്കാം
SSLCപരീക്ഷ ഒരു പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽകുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള പഠനം കുറച്ചുകൂടി ആസൂത്രിതവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷക്ക് കൃത്യമായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള പഠന സഹായ കുറിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാ പ്രഭാതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പഠന സഹായ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്ന Crescent HS Adakkakundu ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജംഷീര്‍ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
VIDYA PRABHATHAM - ENGLISH EXAM TIPS BY JAMSHEER ATHEKKADAN 

No comments: