12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 November 2018

SUB DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ 2018-19 QUESTIONS AND ANSWERS - ERNAKULAM AND THRISSUR

ഈ വര്‍ഷത്തെ എറണാകുളം ഉപജില്ലാ തല ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും തൃശ്ശൂര്‍ ഉപജില്ലാ തല ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ  വിവിധ ജില്ലകളുടെ  ഉപജില്ലാ തല, ജില്ലാതല , സംസ്ഥാന തല ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ  ഉപജില്ലാ തല ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ മാത്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ മനോജ് കുമാര്‍ സാറിനും തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ   ജില്ലയിലെ  ഉപജില്ലാ തല ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന കല്ലടി ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ‌എം സാറിനും ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്ന
SUB DISTRICT LEVEL 2018 - 2019 ( shared by Rajesh M; GHSS Kalladi, Palakkad)
Thrissur Sub District 2018-2019
HS SECTION  - SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI
HSS SECTION - SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI
ERNAKULAM SUB DISTRICT 2018- 2019 
HS SECTION SHARED BY MANOJ KUMAR
HSS SECTION SHARED BY MANOJ KUMAR
MATHS QUIZ QUESTIONS 2018 BY JOHN P A 
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS QUIZ QUESTIONS 2018 BY JOHN P A
ERNAKULAM SUB DISTRICT 2017- 2018
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - LP LEVEL SHARED BY MANOJ KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - UP LEVEL SHARED BY MANOJ KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - HS LEVEL SHARED BY MANOJ KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - HSS  LEVEL  - SHARED BY MANOJ KUMAR

KOZHIKODE SUB DISTRICT MATHEMATICS QUIZ 2017 -2018
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2016
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2015
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2014 - MATHS CLUB ASSOCIATION - MAVELIKKARA
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2013  - KOZHIKODE SUB DISTRICT MATHEMATICS QUIZ
UP SECTION 
HS SECTION
RDMCA PALAKKAD  - LP_UP_HS_HSS QUIZ 2015

MATHS CLUB ASSOCIATION  -KASARAGOD 2017
CLICK HERE TO DOWNLOAD LP_UP  LEVEL QUIZ QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD HS LEVEL QUIZ QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD HSS  LEVEL QUIZ QUESTION PAPER(ppt) 

DISTRICT LEVEL  MATHS QUIZ  QUESTION PAPERS 2015 -16
HS SECTION (SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI)

DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS 2013-2014
HS SECTION (SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI)
DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS 2017-2018
HS SECTION (SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI)
STATE LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS 2013
STATE MATHEMATICS FAIR 2012 -13 CHERUVANNUR
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPERS (MALAYALAM AND KANNADA MEDIUM)  KASARAGOD
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER LP
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER UP
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER HS
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER  HSS
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - (KAN.MEDIUM)- LP_UP_HS_HSS

No comments: