2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 November 2018

SUB DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ 2018-19 QUESTIONS AND ANSWERS - ERNAKULAM AND THRISSUR

ഈ വര്‍ഷത്തെ എറണാകുളം ഉപജില്ലാ തല ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും തൃശ്ശൂര്‍ ഉപജില്ലാ തല ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ  വിവിധ ജില്ലകളുടെ  ഉപജില്ലാ തല, ജില്ലാതല , സംസ്ഥാന തല ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ  ഉപജില്ലാ തല ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ മാത്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ മനോജ് കുമാര്‍ സാറിനും തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ   ജില്ലയിലെ  ഉപജില്ലാ തല ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന കല്ലടി ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ‌എം സാറിനും ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്ന
SUB DISTRICT LEVEL 2018 - 2019 ( shared by Rajesh M; GHSS Kalladi, Palakkad)
Thrissur Sub District 2018-2019
HS SECTION  - SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI
HSS SECTION - SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI
ERNAKULAM SUB DISTRICT 2018- 2019 
HS SECTION SHARED BY MANOJ KUMAR
HSS SECTION SHARED BY MANOJ KUMAR
MATHS QUIZ QUESTIONS 2018 BY JOHN P A 
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS QUIZ QUESTIONS 2018 BY JOHN P A
ERNAKULAM SUB DISTRICT 2017- 2018
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - LP LEVEL SHARED BY MANOJ KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - UP LEVEL SHARED BY MANOJ KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - HS LEVEL SHARED BY MANOJ KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - HSS  LEVEL  - SHARED BY MANOJ KUMAR

KOZHIKODE SUB DISTRICT MATHEMATICS QUIZ 2017 -2018
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2016
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2015
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2014 - MATHS CLUB ASSOCIATION - MAVELIKKARA
LP SECTION
UP SECTION
HS SECTION
HSS SECTION
2013  - KOZHIKODE SUB DISTRICT MATHEMATICS QUIZ
UP SECTION 
HS SECTION
RDMCA PALAKKAD  - LP_UP_HS_HSS QUIZ 2015

MATHS CLUB ASSOCIATION  -KASARAGOD 2017
CLICK HERE TO DOWNLOAD LP_UP  LEVEL QUIZ QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD HS LEVEL QUIZ QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD HSS  LEVEL QUIZ QUESTION PAPER(ppt) 

DISTRICT LEVEL  MATHS QUIZ  QUESTION PAPERS 2015 -16
HS SECTION (SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI)

DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS 2013-2014
HS SECTION (SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI)
DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS 2017-2018
HS SECTION (SHARED BY RAJESH M ; GHSS KALLADI)
STATE LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS 2013
STATE MATHEMATICS FAIR 2012 -13 CHERUVANNUR
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPERS (MALAYALAM AND KANNADA MEDIUM)  KASARAGOD
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER LP
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER UP
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER HS
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER  HSS
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - (KAN.MEDIUM)- LP_UP_HS_HSS

No comments: