2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 8 January 2019

NIRAKATHIR 2019 - SSLC REVISION SUPPORT MATERIAL BY DIET ALAPPUZHA

ആലപ്പുഴ ഡയറ്റ് കഴിഞ്ഞ 4 വര്‍ഷങ്ങളായി ജില്ലയിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ആത്മ വിശ്വ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിനു  കൈത്താങ്ങായി പ്രത്യേക പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാറുണ്‍റ്റ്. ഇക്കൊല്ലവും  "നിറകതിര്‍-2019" SSLC REVISION SUPPORT MATERIAL തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി.ഡിസംബര്‍ 11,12,13 തീയതികളില്‍ ,തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദഗ്ദ്ധ അധ്യാപകര്‍ പങ്കെടുത്ത ശില്‌പശാലയില്‍ രൂപീകരിച്ച ഈ  പദ്ധതി 2019 ജനുവരി മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കുകയാണ്‌ ഡയറ്റ്.
NIRAKATHIR 2019 - MALAYALAM 
NIRAKATHIR 2019 - ENGLISH
NIRAKATHIR 2019 - HINDI
NIRAKATHIR 2019 - SOCIAL SCIENCE I
NIRAKATHIR 2019 - SOCIAL SCIENCE II
NIRAKATHIR 2019 - PHYSICS
NIRAKATHIR 2019 - CHEMISTRY
NIRAKATHIR 2019 - BIOLOGY
NIRAKATHIR 2019 - MATHEMATICS

6 comments:

Unknown said...

please provide this in english medium also

Unknown said...

please give in english version for english medium students.....

Unknown said...

Please provide this in English medium

aparna bv said...

please provide English version

ANIL said...

ENGLISH MEDIUM IS AVAILABLE OR NOT ?


ANIL said...

ENGLISH MEDIUM IS AVAILABLE OR NOT ?