12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 11 January 2019

SSLC HINDI MODEL EXAM 2018 - 2019 - MODEL QUESTION PAPER - PART II

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  AMHSS Vengoor ലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍  തയ്യാറാക്കിയ ഹിന്ദി മോഡല്‍ എക്സാം പേപ്പറിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ...അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചോദ്യപേപ്പര്‍ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ച് തമ്മ  ശ്രീ ഷാനില്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC HINDI MODEL EXAM QUESTION PAPER PART II (25 MARKS )
RELATED POST
SSLC HINDI MODEL EXAM  HINDI 2019 QUESTION PAPER  PART 1 (25 Marks)
MORE RESOURCES BY SHIHAB SIR 
SSLC HINDI - UNIT 2 - പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലെ  सबसे बडा़ शो मान - SAMPLE QUESTION PAPER
SSLC HINDI - UNIT 3 - പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലെ  ठाकुर का कुआँ - SAMPLE QUESTION PAPER
SSLC HINDI - UNIT 3 - പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലെ  बसंत मेरे गाँव का - SAMPLE QUESTION PAPER

1 comment:

Muhammed shafeeq said...

Thank you shanil babu sir