2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 11 January 2019

SSLC HINDI MODEL EXAM 2018 - 2019 - MODEL QUESTION PAPER - PART II

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  AMHSS Vengoor ലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍  തയ്യാറാക്കിയ ഹിന്ദി മോഡല്‍ എക്സാം പേപ്പറിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ...അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചോദ്യപേപ്പര്‍ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ച് തമ്മ  ശ്രീ ഷാനില്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC HINDI MODEL EXAM QUESTION PAPER PART II (25 MARKS )
RELATED POST
SSLC HINDI MODEL EXAM  HINDI 2019 QUESTION PAPER  PART 1 (25 Marks)
MORE RESOURCES BY SHIHAB SIR 
SSLC HINDI - UNIT 2 - പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലെ  सबसे बडा़ शो मान - SAMPLE QUESTION PAPER
SSLC HINDI - UNIT 3 - പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലെ  ठाकुर का कुआँ - SAMPLE QUESTION PAPER
SSLC HINDI - UNIT 3 - പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലെ  बसंत मेरे गाँव का - SAMPLE QUESTION PAPER

1 comment:

Muhammed shafeeq said...

Thank you shanil babu sir