2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 March 2019

SSLC HINDI EXAM 2019 - PRONOUNS, INFLEXIONAL SUFFIXES AND ADDITIONAL POSTERS

എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഹിന്ദി ഗ്രാമര്‍ ഭാഗത്തില്‍ സര്‍വ്വനാമങ്ങളും അവ ചേര്‍ന്ന വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളും എഴുതേണ്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാരുണ്ട്. വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന സര്‍വ്വനാമങ്ങലുടെ ഒരു വര്‍ക്കഷീറ്റും , ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായി ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളുംഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ , വര്‍ക്കലയിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ആര്‍ സാര്‍.ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ആര്‍ സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
**CLICK HERE TO DOWNLOAD ALL EXCERCISES IN A SINGLE FILE
SSLC 2019 - PRONOUNS, INFLEXTIONAL SUFFIXES AND ADDITIONAL POSTERS
MORE RESOURCES BY SREEJITH SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI POSTER CREATION TIPS BY SREEJITH R
SSLC HINDI MODEL QUESTION PAPERS 7 SETS AND ANSWER KEYS + ANSWER KEY OF MODEL EXAM 

No comments: