12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 March 2019

SSLC HINDI EXAM 2019 - PRONOUNS, INFLEXIONAL SUFFIXES AND ADDITIONAL POSTERS

എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഹിന്ദി ഗ്രാമര്‍ ഭാഗത്തില്‍ സര്‍വ്വനാമങ്ങളും അവ ചേര്‍ന്ന വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളും എഴുതേണ്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാരുണ്ട്. വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന സര്‍വ്വനാമങ്ങലുടെ ഒരു വര്‍ക്കഷീറ്റും , ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായി ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളുംഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ , വര്‍ക്കലയിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ആര്‍ സാര്‍.ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ആര്‍ സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
**CLICK HERE TO DOWNLOAD ALL EXCERCISES IN A SINGLE FILE
SSLC 2019 - PRONOUNS, INFLEXTIONAL SUFFIXES AND ADDITIONAL POSTERS
MORE RESOURCES BY SREEJITH SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI POSTER CREATION TIPS BY SREEJITH R
SSLC HINDI MODEL QUESTION PAPERS 7 SETS AND ANSWER KEYS + ANSWER KEY OF MODEL EXAM 

No comments: