12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 March 2019

SSLC PHYSICS C GRADE MODULE OF FIRST FOURS UNITS AND D +MODULE OF CHAPTERS 6, 7

പത്താം ക്ലാസ്  ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ നാല് യൂനിറ്റുകളുടെ  C ഗ്രേഡ് മൊഡ്യൂളും  ആറ്, ഏഴ് അധ്യായങ്ങളുടെ D+ ഗ്രേഡ് മൊഡ്യൂളുകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ജയശ്രീ കെ. പി ടീച്ചര്‍ , GHSS Nedumkandam . പഠനത്തില്‍ അല്പം പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന  കുട്ടികള്‍ക്ക് വളറെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത ശ്രീമതി ജയശ്രീ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ഫിസിക്സ് സി പ്ലസ് നോട്ട് - യൂനിറ്റ്  ഒന്ന് മുതല്‍ നാല് വരെ
ഫിസിക്സ് ഡി പ്ലസ് നോട്ട് - യൂനിറ്റ്  6 പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
ഫിസിക്സ് ഡി പ്ലസ് നോട്ട് - യൂനിറ്റ് 7ഇലക്ട്രോണിക്സ്

No comments: