2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 March 2019

SSLC PHYSICS C GRADE MODULE OF FIRST FOURS UNITS AND D +MODULE OF CHAPTERS 6, 7

പത്താം ക്ലാസ്  ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ നാല് യൂനിറ്റുകളുടെ  C ഗ്രേഡ് മൊഡ്യൂളും  ആറ്, ഏഴ് അധ്യായങ്ങളുടെ D+ ഗ്രേഡ് മൊഡ്യൂളുകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ജയശ്രീ കെ. പി ടീച്ചര്‍ , GHSS Nedumkandam . പഠനത്തില്‍ അല്പം പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന  കുട്ടികള്‍ക്ക് വളറെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത ശ്രീമതി ജയശ്രീ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ഫിസിക്സ് സി പ്ലസ് നോട്ട് - യൂനിറ്റ്  ഒന്ന് മുതല്‍ നാല് വരെ
ഫിസിക്സ് ഡി പ്ലസ് നോട്ട് - യൂനിറ്റ്  6 പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
ഫിസിക്സ് ഡി പ്ലസ് നോട്ട് - യൂനിറ്റ് 7ഇലക്ട്രോണിക്സ്

No comments: