12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 13 July 2019

STANDARD 9 - PHYSICS - FORCES IN FLUIDS - UNIT TEST - ENG MEDIUM WITH KEY

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത്  ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ.വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്‌ ആദ്യ അധ്യായത്തിലേക്കു ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള മലയാളം മീഡിയം  ചോദ്യപ്പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ,  answer key സഹിതം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ്  ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.   
STANDARD 9 :UNIT TEST 1 : Forces in fluids
STANDARD 9 - UNIT TEST 1 : Forces in fluids.( with keys) 
MORE RESOURCES BY: EBRAHIM SIR 
CLICK HERE TO DOWNLOAD UNIT TEST TOOL FOR THE  LESSON  - FORCES OF FLUIDS
 STANDARD 10 - PHYSICS EVALUATION TOOLS  MAL MEDIUM WITH KEY  
STANDARD 10 - PHYSICS EVALUATION TOOLS  ENG  MEDIUM WITH KEY  
STANDARD 10 - CHEMISTRY EVALUATION TOOLS  MAL MEDIUM WITH KEY
STANDARD 10 -CHEMISTRY EVALUATION TOOLS  ENG MEDIUM WITH KEY
CLICK HERE TO DOWNLOAD STANDARD 8 - CHEMISTRY PRACTICE QUESTIONS
STANDARD 8 - PHYSICS - MEASUREMENTS AND UNITS - EVALUATION TOOLS
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON -TRANSITION ELEMENTS(d block compounds)
ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് - അധ്യായം 1- ദ്രവബലങ്ങള്‍ - മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍  
Standard 9 - Unit 1 - Forces of Liquids - Sample Questions
SSLC PHYSICS - UNIT 2 - VIDEO LESSONS
SSLC PHYSICS VIDEOS - CHAPTER 1 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENTSTANDARD 9 - PHYSICS - FORCES OF FLUIDS - BOUYANCY- VIDEO LESSON

No comments: